Op donderdag 29 juni 2017 organiseerde Rubix, in samenwerking met haar Duitse partner Integration Matters, een round table sessie met over “End to end business process monitoring using your IT integration layer”. De sessie op The Dutch werd bijgewoond door geïnteresseerden van klanten en partners in het werkveld van IT integratie uit verschillende bedrijfsdomeinen: logistiek, educatie, overheid, finance en telecom.

De ochtend werd geopend door Hans Delleman van Integration Matters die alle aanwezigen een hartelijk welkom heette. Daarna nam Jasper van der Bent, senior consultant bij Rubix het over met een presentatie over web scale economics en hoe business process proces monitoring effectief en efficiënt ingericht kan worden. Jasper legt achteraf nogmaals uit wat er in de moderne economie wezenlijk anders dan pakweg 10 jaar geleden: “niet alle bedrijven zullen op een wereldwijde schaal gaan opereren zoals Amazon en Google dat doen, maar de technologieën die het internet heeft voortgebracht zijn inmiddels door praktische alle klanten omarmd.”. Hij vervolgt: “klanten zijn inmiddels gewend geraakt aan een eenvoudig orderproces, snelle leveringstijden en via hun smartphone staan hun klantervaringen dezelfde dag nog online, leesbaar voor de hele wereld. Om mee te blijven doen moet je deze economische dynamiek onderkennen en zorgen dat je erop kunt anticiperen. Het inrichten en gebruiken van real time business process monitoring is daarbij essentieel”.

Na afloop van de eerste presentatie was het woord aan Abdelghani Faiz van Integration Matters. Abdelghani presenteerde de nieuwe module “Flows” van het nJAMS platform, waarmee businessprocessen niet alleen technisch maar ook functioneel inzichtelijk worden gemaakt. Deze uitermate krachtige functionaliteit stelt de business zelf in staat om haar hele bedrijfsproces te monitoren en daardoor te sturen: online, realtime en onafhankelijk van de geografische ligging. Fabian Janssen, verantwoordelijk voor commerciële activiteiten bij Rubix, zette uiteen hoe Rubix organisaties kan helpen bij het implementeren van het nJAMS platform: “Rubix helpt organisaties bij het realiseren van hun digitale transformatie met betrekking tot hun integratielandschap. Als officiële implementatiepartner van Integration Matters voegen wij met nJAMS een belangrijke dienst toe aan ons aanbod waarmee veel organisaties in control van hun bedrijfsprocessen kunnen komen in een snel veranderende digitale wereld.”

Na de presentaties was er ruim tijd voor een uitwisseling van ervaringen en ideeën, waarbij het nut van monitoring al snel breder werd getrokken dan alleen het grip houden op het bedrijfsproces. De juiste en actuele kennis van processen komt ook van pas als een organisatie getroffen wordt door een cyberaanval, zoals daags voor de round table sessie het geval was.

De ontspannen en informatieve ochtend werd afgesloten met een netwerklunch, waarin alle deelnemers nog even konden napraten.